Malým človíčkům přejeme za redakci Rokycanského deníku mnoho zdraví a štěstí do dalších let.