Za redakci Rokycanského deníku se připojujeme ke gratulaci a malým človíčkům přejeme do života mnoho zdraví.