Rodinám i jejim maličkým potomkům přejeme do budoucnosti mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.