Také máte špatnou zkušenost s velkými společnostmi při řešení reklamací? Já tedy ano, i když to nakonec dobře dopadlo. Stalo se, že jedna společnost, zabývající se distribucí elektrického proudu, odstřihla bez jakéhokoliv varování mou garáž od sítě. Stalo se tak omylem, protože v budově, která s mou garáží sousedí, společnost předělávala připojení a mě už pak pracovníci zapomněli napojit zpět. No nic, to se stane. Myslel jsem si, že když zavolám na linku určenou k odstraňování poruch, vše se vyřeší. A ejhle. Nejdříve mi bylo řečeno, že si mám opravu zajistit sám, podruhé jsem dopadl podobně a potřetí? Vztekle jsem mlátil telefonem, jak mě jedna z operátorek rozčílila. Chtěla po mně popsat, co tam ti pracovníci dělali. Na to jsem jí řekl, že jsem laik a že tomu příliš nerozumím, na což mi stroze odvětila: „No, to teda vidim.“ Paráda, co? Zvýšil jsem tedy hlas a do hodiny už mi volali technici s omluvou a do týdne závadu odstranili. Zajímalo by mě, kolik lidí si po radě operátorky nechalo podobnou závadu opravit na vlastní náklady. Platíme za všechno nemalé peníze a nakonec abychom se ještě starali o něco, do čeho nám vlastně nic není. Naštěstí to až tak úplně nebyl můj případ. Důležité je nenechat se odbýt.