Dnes zamáváme listopadu. Měsíci, který byl v temných dobách vlády jedné strany vyhrazen VŘSR (pro později narozené Velké říjnové socialistické revoluci).

Čas však dějinami trhnul. Už 32 let si v listopadu připomínáme Den veteránů. Celosvětově uznávanou vzpomínku na padlé ve válečných vřavách. A Rokycany se staly prvním městem v České republice, kam američtí vysloužilci z evropské sekce roku 1990 dorazili. Což souviselo s květnovými oslavami osvobození města, které zanechaly v tehdejší velvyslankyni USA Shirley Temple-Blackové nezapomenutelné zážitky.

Vojáci jezdí do centra okresního města pravidelně. Což tak úplně nekoresponduje se zájmem rokycanských občanů. Po počátečním nadšení jich na Masarykově náměstí viditelně ubývalo. Přitom měli šanci ohodnotit výcvik kadetů ze zámoří nebo techniku z domácího muzea na demarkační linii či z plzeňského Military Car Clubu. Výjimkou nebyl letošní rok. Realizovaný po covidové přestávce, ale přesto s převahou zahraničních hostů. Sáhnout do svědomí si musí nejen řadoví občané, ale také nedávno zvolení zastupitelé. Z jednadvacetičlenné sestavy jsme jich zahlédli jen pět…