„Právě jsme ho dokončili. Doplní projekt deseti obnovených studánek s krytým odpočinkovým posezením,“ uvedl k záměru ředitel společnosti Stanislav Suda. Mezitím spolu s Václavem Blechou dotahovali poslední šroubky v rámu informační tabule s orientačním plánkem, aby se už podle něj návštěvníci mohli snadno vydat rovnou ke zvolené dřevině. Kdo ale upřednostní procházkovou trasu a objevování toho, co nabízí, dozví se jména lesních velikánů také. U každého je totiž stojánek se jmenovkou a názvem v české i latinské variantě.

„Základ k lesnímu arboretu na Žďáru položil vlastně už Kamil Matoušek. V místě bývalé lesní školky v letech 1974 až 78 vysazoval různé vzorky stromů,“ doplnil Suda. „Druhově jich tu měl přes dvacítku, ale vznikla z nich džungle. Museli jsme ji prokácet a prořezat a udělat cesty. Zatím jsou čerstvě vysypané, až trochu slehnou, ještě je upravíme,“ doplnil Václav Blecha. Informoval také, že teď je v arboretu zastoupena třicítka druhů dřevin. Na jaře přibude jasan ztepilý, javor klen a mleč. V plánu je i postupná vý– sadba dalších, včetně vzorku jehličnatých exotů. „Pomýš– líme hlavně na další druhy borovic, je jich strašná spousta,“ dodal Suda. Už takhle jich arboretum k poznání nabízí šest. Smrky jsou zastoupeny pěticí typů, jedle zatím třemi, nechybí ani douglasky, obdivovat lze i zeravy, buky, duby… – zkrátka, chce si to projít.

Jednou z prvních, kdo záměr mohl hodnotit, byla manželka už zmíněného Kamila Matouška – Jaroslava. Za to, že se jeho odkaz proměnil v tak užitečnou věc, byla moc ráda. Celek obehnaný nízkým dřevěným plůtkem doplní ještě zajímavá brána. Už teď ale láká k zastavení z jedlového dřeva Vladimírem Hirschem vyrobené hezké a bytelné dřevěné posezení se stolem.

„Spolu s námi se na úpravě arboreta podílel i vedoucí polesí Žďár Roman Vovsík,“ doplnil sestavu, která svépomocí kout lesa přetvořila, Blecha. Všichni si od svého záměru slibují i značnou využitelnost pro školy.

Arboretum se rozkládá poblíž vodojemu nad příbramskou silnicí, asi 200 metrů nad hájovnou Bouchalka.