Pokračují rovněž další práce. Jedná se zejména o most přes řeku Klabavku, kde proběhla z větší části demolice mostu a zbývá odstranit jeho poslední část nad Pivovarskou ulicí. Vše probíhá při úplné uzavírce této ulice.

Pracuje se také nepřetržitě v železniční stanici Rokycany a úseku Rokycany – Chrást. Výluka zde skončí v neděli třetího října. Jsou zde položeny například nové výhybky, probíhají práce na bezstykové koleji a dokončují se protihlukové stěny. Poté se bude pracovat na trakčním vedení,“ pokračuje Halla.

Rušno je také mimo okresní město. Na přeložce v Mýtě se naváží nový materiál na mezi-deponii a na násyp. Ve Zbirohu probíhá výstavba silničního nadjezdu.
„Provoz je tady převeden provizorní silniční komunikací na přejezd. Dále se zde staví nové opěrné konstrukce skruže přes koleje a zároveň byla zahájena výstavba opěry,“ uzavřel mluvčí.

Řada prací na koridoru už ale k radosti místních dospěla do finále. V Rokycanech byl v poslední době například uveden do provozu podchod u nádraží. Po řadě komplikací je také otevřen podjezd u sokolovny. „Pro dopravu ve městě je to velká úleva. Děti chodí do Čechovky. Cesta jim teď trvá o deset minut méně,“ uvedl Jaroslav Petřík.

Postupující práce dělají především radost místním, protože jim odpadají nejen komplikace při cestování, ale také stres spojený s hlukem stavebních strojů.

„Můžu říct, že si opravdu oddychnu, až bude oprava železnice hotová. Od té doby co práce začaly, jsme ani nemohli pořádně posedět na zahrádce, protože hluk stavby byl velice nepříjemný. Vlastně jsme si kvůli tomu ani pořádně neužili letošní léto,“ říká například obyvatelka Mýta, Jarmila Houšková.

Železniční koridor by měl po dokončení výrazně urychlit cestu Plzeň – Praha.