21) …omezení sledování televizního programu strojvůdci zejména za jízdy na jednu hodinu na sto kilometrů. (Pokud doba na ujetí sta kilometrů přesáhne sedm hodin, smí se strojvůdce koukat hodiny dvě). Zajištění plnění tohoto opatření vyčleněním příslušných kontrolních úředníků, kteří budou na strojvůdce fyzicky dohlížet.

Přenašeči, oběti a vrazi

408 a) Pro snazší rekog-noskaci návěstidlových zařízení jejich postupná transformace do názornější podoby pro lepší orientaci vlakposádek. Podoba rozzuřeného býka by postupně do roku 2036 nahradila znamení „Stůj“. Naopak podoba osoby ženského pohlaví bez oblečení nahradí ve stejném časovém prostoru znamení „Volno“. Pozn: Zřízení meziresortní komise s MŽP a MPSV k prověření podezření, zdali takové značení nenaplňuje skutkovou podstatu diskriminace z důvodů pohlaví nebo biologického druhu.

1039 y-z) …Prověřování zdravého spaní strojvůdců před jízdou prostřednictvím namátkových kontrol v místech trvalého bydliště. Pověřen: Havlíček Karel, protože on nikdy nespí…

1045) Zřízení speciálního odboru vnitřní bezpečnosti kolejového spojení ke zjištění příčin všech nehod od roku 1945 s výjimkou nehod způsobených bombardováním v době válečných konfliktů, pokud byly zapříčiněny bombardováním. Tento útvar urychleně, do měsíce října 2026, předloží komplexní zprávu o plnění svých úkolů. Předpokládaná personální dotace: 100 úředníku a 6 terénních pracovníků. Rozpočtové požadavky 180 mil. Kč.

Bacha na zlato. Není jím vše, co se třpytí

2002 m) Až do konečné realizace bezpečnostních opatření pověření speciální skupiny herců (nejlépe těch, kteří už v reklamě na dráhy vystupují) pořádáním zábavných scének přímo na palubě vlaků za účelem rozptýlení chmurné nálady cestujících.