Málokdo si však uvědomí, jak se nepříjemné zjištění dotýká rodinných příslušníků. Rozdělme je do tří skupin. Ti nejbližší, kteří byli a jsou s nemocným (ať bezpříznakovým nebo přikovaným na lůžko) v denním kontaktu a musí ze dne na den změnit zaběhnutý režim. Úzkostlivě se vyhýbají všem stykům s okolím a karanténa je pro ně víc než zákon! Následuje příbuzenská sestava. Už ne tak nebezpečná, takže třeba nákup základních potřeb má zelenou před tisíckrát omílaným pravidlem tří R.

Zbývá poslední část s přívlastkem volnomyšlenkářská. Utajená před pokyny hygieniků a v podstatě nepostižitelná. Pořád ještě se divíte, proč nám dává ta malá potvůrka zabrat?

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku