Pět dnů. Od rána do večera se povine had od zámeckých schodů ke katedrále svatého Víta v Praze. Dlouhou frontu musí vystát všichni, tedy i velmi staří lidé a těhotné ženy. Jen vozíčkáři mají pardon. Aby strádání v mrazech, které přicházejí, nebylo dost, čekají na všechny nešťastníky dvě bezpečnostní kontroly.

Je snad válka a ti lidé touží po kousku chleba?

Nikoliv. Chtějí vidět korunovační klenoty císaře Karla IV.

Luboš Palata
Nenechat se otrávit

Naskýtají se dvě otázky: Proč chceme ty relikvie spatřit na vlastní oči? A proč nemohou být vystaveny po celý rok, jako jiné vzácnosti? Skvosty Lorety, Relikviář svatého Maura a jiné připomínky historie?

Pojďme k první otázce: V čem je ta koruna tak magická? Zvlášť pro nejateističtější národ na světě, který navíc vyhnal krále? A šlechtě dokonce zakázal používat tituly? Karel neměl za nejcennější část svého odznaku zlato a drahokamy. Pro něj to byl trn z koruny Ježíše Krista. Tomu se našinec vysměje. Jak by to vydržel třináct set let? Pobožnůstkářský vladař se stal obětí fiškusů. Zaplatil jim a oni se mu v skrytu chechtali. Kdo ví, co to tam vlastně vězí.

Možná je to symbol českého státu? Byl by, kdyby k němu nechybělo to nejpodstatnější: Král. Co je koruna bez krále? Co je bez korunovace? Předmět sice nádherný, leč stejný jako jiné, podobně krásné. Jestliže v tom někdo vidí něco víc, je to úctyhodná volba. Úctyhodný omyl.

Martin Komárek
Dva muži, jedna minulost

Druhá otázka je ještě podstatnější:

Jakým právem si klíčníci tuto vzácnost po dlouhé roky hamouní v nějaké schráně? Podle Karla byla a je nezcizitelným majetkem patrona země české svatého Václava. Moc hezká legenda. Tím spíš však, pokud korunu nepřechovává král, patří všem občanům. Mají právo ji vidět v dobře chráněné galerii kdykoliv v otvírací době, ne jednou za uherská léta. Nemají se plazit v ponižujících frontách, aby se mohli potěšit svým symbolickým majetkem, když se panstvu uráčí.

Nově zvolený prezident bude mít hodně věcí na práci. Tvrdé úřadování, organizace času i úřadu. Neměl by však podceňovat „měkké“ záležitosti. Navrácení koruny lidu české republiky patří k těm nejvážnějším.