Pár desítek minut na to došlo k další havárii u Ejpovic. Vyjeli sem hasiči z Rokycani plzeňských Slovan.