„Policisté během akce zkontrolovali téměř tři sta padesát vozidel a zjistili celkem sto dvacet tři dopravních přestupků. Za spáchané přestupky uložili řidičům pokuty ve výši více než čtyřicet tři tisíc korun," prozradila mluvčí Ivana Jelínková.

Jaká byla situace a jak moc se na statistice podíleli řidiči z našeho okresu?

„Policisté na Rokycansku se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřená převážně na kontrolu dodržování povinností pro nákladní silniční přepravu nebezpečných věcí a na silniční dopravu spojenou s přepravou osob a nákladu. Deset policistů z dopravního inspektorátu Rokycany zkontrolovalo spoustu vozidel," uvedla mluvčí Policie ČR Hana Kroftová.

„Zjištěno bylo celkem dvacet čtyři přestupků, z toho jich dvacet tři policisté vyřešili v blokovém řízení. Jeden přestupek oznámili ke správnímu řízení. Ve většině přestupků šlo o nevyhovující technický stav vozidel," doplnila Kroftová.

Pozitivní na výsledku je, že žádný z řidičů se na jízdu neposilnil alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Další akce policistů mají navázat.