Zamířili do Cheznovic, odkud byl čtyřiasedmdesátiletý účastník kolize transportován při vědomí do nemocnice v Rokycanech. Jeho zranění bylo klasifikováno jako lehké až středně těžké.