Celek SKB dál čekají soupeři z Domažlic, Klatov, Litoměřic, Ústí nad Labem, Žižkova, Příbrami, Písku, Českých Budějovic nebo z Kbel.