Od soboty 4. července do neděle 26. července bude plavecký bazén v Rokycanech uzavřen z důvodu pravidelné technické odstávky.

V této době bude vypuštěna voda ze všech bazénů a akumulačních nádrží a provede se čištění akumulačních nádrží, oprava nátěrů, údržba cirkulačních čerpadel a dávkovacího zařízení. V celém areálu dojde k opravám malby, vyspárování dlažby a k údržbě, vyčištění a dezinfekce vzduchotechniky. Vzhledem k tomu, že cirkulační čerpadla, dávkovací čerpadla, vzduchotechniky a další technické zařízení je v provozu čtyřiadvacet hodin, tak je nutné provádět pravidelnou technickou údržbu.

Dále v této době bude provedena oprava a rekonstrukce horní parní kabiny , která se pravděpodobně protáhne do měsíce srpna. Plastová parní kabina bude nahrazena novou z keramického obkladu. Bude se jednat o parní kabinu, v které bude pára se solí. Po této rekonstrukci se již nebude rozlišovat parní kabina pro muže a ženy, ale solní parní kabina a klasická parní kabina. Provoz kabin bude stanoven provozním řádem.

Odstávku se pravidelně dělá v červenci, protože podle dlouhodobých statistik hydrometereologického úřadu je to nejteplejší měsíc. Náruživci vodních sportů můžou využít služeb městského koupaliště.

Jaroslav Moravec