Nejlépe si mezi nimi počínal Jiří Drnec (druhý zleva), přičemž úplně vlevo je v pořadí druhý – Rudolf Grabműller a cenu opatruje i bronzový Ladislav Bůcha. Vpravo je pak organizátor Ladislav Janík.