Během zmíněných čtrnácti dnů nebudou vyřizovat žádné poštovní zásilky a žádají proto kluby (v našem okrese jen Házená Rokycany), aby tuto formu kontaktu omezily na minimum.

V Plzeňském kraji zrušila řídící komise všechny turnaje žactva. Muži se mají připojit s pokračováním regionální soutěže v dubnu, ovšem musí vyčkat na vývoj situace. (mah)