Jako první se ozval Karel Nekut z Litohlav. Muž, který se stará svědomitě o nastupující generaci, nabídl uspořádání turnajů pro jakoukoli kategorii v závěru května. Přestože by se například setkání mladších a starších žáků mohla krýt s přípravkami. Řešení byla se ale našla, i když ani Nekut nemůže počítat s reakcí rodičů. Strach z onemocnění je mezi lidmi zakořeněný a nelze se divit obavám maminek a tatínků.

Ilustrační foto.
Ejpovičtí upravují provozní dobu