Aktéři se zaregistrují od 12.30 do 12.50 hodin. Budou pak rozděleni na aktivní a amatéry, přičemž systém bude zvolen podle počtu přihlášek.

Hraje se o putovní pohár a hodnotné ceny. Zajištěné je v KD i občerstvení.