Atraktivní konfrontace se koná ve tmě na nasvícené terče.

1. disciplína: deset výstřelů na desetimetrovou vzdálenost po šesti vteřinách (každý výstřel zvlášť a poté, co budou mít střelci nabito, rozsvítí se na šest vteřin a na terče bude vidět). Poté reflektory zhasnou.

Terč je malorážkový mezinárodní.

2. disciplína: jeden papír se šesti terči. Na každý terč se bude střílet dvakrát. Desetimetrová vzdálenost, na každý výstřel se nasvítí terče po dobu pouhých čtyř vteřin. Poloha vleže nebo vsedě s oporou.

Řízený trénink potrvá do 16.30 hodin. Následuje závod s vyvrcholením kolem 18.30 hodin.

Startovné je 60 Kč a ceny pro prvních pět závodníků. Diplomy, káva a čaj budou v ceně startovného. Dárek bude určen i pro každého dětského účastníka.