Stěžejním bodem jednání byly volby do výkonného výboru a nechybí v něm tři zástupci plzeňské oblasti.

Předsedou svazu je Jiří Cedidlo a místopředsedkyní Romana Jabbourová za TJ Přeštice.

Členy se stali Vlasta Rosková, Václava Šmídlová (TJ sokol Tymákov), Martin Gřes, Jaroslav Holý (Plzeň), Martin Leugner, Libor Bittner a Filip Fišer. 

Turnaj fotbalové mládeže v Němčovicích
Němčovičtí hostili naděje