Jsou možné všechny disciplíny včetně trojic, ale hráči by měli dodržovat minimální rozestup dvou metrů. Na venkovním sportovišti může být max. 10 osob a mimo kurty je povinné nosit roušky.

Nadále zůstává zavřené zázemí (šatny, sprchy, restaurace). Toalety mohou být otevřené za zvýšených hygienických podmínek. Se zajištěním dezinfekčních prostředků na ruce a na místa, kterých se běžně dotýkají ruce. Ve vnitřním prostoru se nesmí potkávat více osob

Detailněji je vše popsáno v usnesení Vlády ČR. Pro aktuální informace sledujte stránky www.nohejbal.org nebo www.cuscz.cz.

Historické snímky z prvomájových oslav
Z ARCHIVU - Jak šel na Rokycansku 1. máj