Sportovat lze venku, maximálně do šesti osob. Pokud to počasí a další okolností dovolí (s vědomím, že to opravdu není mnoho), lze použít pravidla, která už byla v minulosti aplikována:

Je zakázáno používat:

1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren, a pod.),

2. vnitřní sportoviště;

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;

4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy.

V každém z nich může trénovat nejvýše šest osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu. (fačr)