Se začátkem v devět hodin a cenami v hodnotě 14 tisíc korun! Nohejbalový turnaj se uskuteční v sobotu 11. 7. na dvou venkovních hřištích v Pavlovsku (střed obce, u rybníka). V případě špatného počasí je možné využít tělocvičnu v Hrádku.

Začátek je v 9 hodin (prezentace hráčů do 8:40) a startovné činí 300 Kč za družstvo.

Občerstvení je zajištěno v areálu po celou dobu turnaje.

Ceny pro nejlepší družstva finálové skupiny, nejlepšího hráče, nejstaršího hráče.