Upozorňuje na to a případné rady nabízí šéf STOR Rokycany Jiří Sýkora (telefonní číslo 723 536 872).