„Přihlášeni jsme byli se zásahem u hrozivě vyhlížející dopravní nehody poblíž Kařezu,“ uvedl v šotu velitel Martin Jedlička. Fyzicky a především psychicky náročná událost se naštěstí obešla beze ztrát na životech a potvrdila, že tým je perfektně připravený.

Závěr ankety se odehrával ve dvoraně rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Pro Zbirožské měl trochu trpkou příchuť, neboť obsadili neoblíbené čtvrté místo. Možná právě „bramborová“ medaile je ale impulzem k dalším zdokonalování záchranářů. V minulých dnech se například zúčastnili školení jednotek, které jsou vybrané pro výjezdy do Chráněné krajinné oblasti Brdy. Kromě toho jsou zařazeni do systému First responder a zdokonalují se v poskytování první pomoci.