Celý sál i foyer so– kolovny patřily včera školám a firmám. Úřad práce (ÚP) Rokycany tam pořádal akci s názvem Akademie řemesel.  

„Sešla se třicítka vystavovatelů – středních škol, odborných učilišť i firem. Někteří se u nás letos prezentují poprvé, další patří už k zaběhnutým účastníkům,“ konstatovala za ÚP spokojeně Olga Poláková. Dodala, že všichni se snaží, ale jedním z hlavních partnerů po stránce organizační je pro ně Střední škola Rokycany, Jeřabinová ulice. Spolupracujeme úzce už delší dobu. Tentokrát pro akci zajišťují veškeré občerstvení,“ doplnila Poláková. Kromě toho, že pro zájemce napekli štrúdly a připravili obložené bagety, nabízeli i nápoje. Navíc se sálem proplétala děvčata v historických šatech a příchozím, coby hostesky, nabízela drob– né dárečky. „Pojali jsme naši účast na akademii ještě tak trochu jako součást devítistého výročí města, proto to oblečení,“ vysvětloval zástupce ředitele Václav Žíla. Kromě toho se škola hned v předsálí chlubila rozmanitými programy, se kterými pracují mechanici seřizovači, zámečníci, automechanici a žáci ostatních oborů školy. Opodál zaujali kluci ze SOU stavebního v Plzni.

Předváděli, jak se umí vypořádat s vodovodním potrubím či montáží odpadu i topení. Prostorem se pohybovala také děvčata s hady na krku. „Jsou zvyklí, nebojí se. Tohle je Cecilka a jinak se jedná o užovku červenou,“ představovala společnici Kristýna Šupíková. Markéta Chrzová zase lehce na hlavičce šimrala krajtu. Zastupovaly Střední odbornou školu ze Spáleného Pořící, orientující se na ekologii a ochranu životního prostředí. Nouze v sále nebyla ani o hezkou keramiku, tou se pyšnili třeba žáci SŠ Horní Bříza. „Podívej to auto, pojď si prohlédnout, o co jde,“ upoutala Jaroslava Průšu a Karla Tichého prezentace Střední odborné školy Rokycany. Jednalo se o myčku aut a automatizaci celého procesu díky naprogramování představovali Jakub Černý s Michalem Hutterem, u počítače další objasňoval Ondřej Vosika.

„Letos jsme připravili i zábavný program s několika opakujícími se vstupy,“ informovala Poláková. Jednalo se o barmanskou show, o níž se postarala SOŠ a SOU obchodu, služeb a provozu hotelů Plzeň. Další programové bloky patřily Techmánii Plzeň a potom SOŠ ochrany osob a majetku Plzeň, jejíž žáci předvedli názornou instruktáž sebeobrany.

Celou akademii provázel velký zájem a ačkoli byla určená zejména žákům deátých a osmých ročníků, jimž měla usnadnit orientaci při volbě povolání, lákala i mnohé další. „Tohle je super věc. Tím, že se děti mohou podívat, čím se škola zabývá, a popovídat si o dění v ní, mají rozhodování hodně usnadněné,“ mínila například Dana Kalinová.