Vpátek prvního října proběhlo „Občané se nemusejí obávat, že by docházelo k demolicím nemovitostí. Situace je nyní taková, že jakékoli stavby musí být nejprve zařazeny do územního plánu. V přípravě koridoru se navíc počítá s tunelem, takže k jakékoli kolizi plánované trati a zástavby nedojde,“ uvedl Jiří Vohradský, starosta Klabavy.

Železniční koridor Rokycany – Plzeň je pro Správu dopravní železniční cesty prioritou. Práce by zde měly intenzivně pokračovat minimálně následující tři roky.
Během pátečního zasedání ale zastupitelé také zhodnotili svou činnost v uplynulém volebním období.

„Příštímu zastupitelstvu předáváme obec nezadluženou, dokonce s finanční rezervou. Ta by měla být použita v rámci programu priorit pro rozvoj obce. Jedná se především výstavbu vodovodu v dolní části obce. Ta je totiž velice aktuální, neboť obec má problém se starou ekologickou zátěží v podobě skládky, která by v budoucnu mohla negativně ovlivnit kvalitu vody ve studních. Z tohoto důvodu bude horní část vodovou rozšířena i do dolní části obce,“ pokračuje Vohradský.

Poslední velkou akcí, která v Klabavě proběhla, bylo v zářijové otevření nového dětského hřiště .
„Od mladých maminek zatím dostáváme samé kladné ohlasy. Hřiště je totiž našimi nejmladšími občany využíváno opravdu naplno,“ doplnil starosta.
V pátek také klabavští zastupitelé rozhodli o poskytnutí finanční pomoci ve výši deseti tisíc korun pro severočeskou obec Lobendava, která byla vážně zasažena zářijovou povodní.