„Na začátku jsme si udělaly monitoring, zjišťovaly jsme například, kde jsou ubytovny, sociální byty, kde lidé potřebující pomoc,“ uvedla za obě Pavla Potužníková, koordinátora terénních sociálních pracovníků v Plzeňském kraji. „Také jsme mapovaly síť organizací, jež v místě působí, hledaly jsme institucionální podporu a návaznosti,“ příbližila koordinátorka.

V popisu své profese pokračovala následujícími slovy: „Fenoménem doby jsou dluhy. Dávno už není pravda, že s finančními problémy bojují jenom lidé na sociálním rozhraní. Měsíčně v Rokycanech, obci s rozšířenou působností, využije našich služeb dvacet nových klientů, kteří nás osloví nebo které oslovíme přímo my. Jedná se totiž o jednu z našich hlavních činností – aktivně nabízet pomoc.“

Terénní pracovníci jsou každodenně konfrontováni s množstvím problémů a žádostí lidí v nouzi. Mnoho životních katarzí začíná pojmenováním problémů a je během na dlouhou trať. „Řešíme i záležitosti, jež mohou připadat mladým lidem triviální a běžné. Například založení bankovního účtu nebo čerpání pojistného je pro seniory nepředstavitelná džungle plná nesrozumitelného papírování. Používání moderních komunikačních kanálů a technologií je pro mnoho dříve narozených občanů nepřekonatelný problém,“ popisuje spektrum práce Feistingerová.

Obě konzultantky neziskové organizace uvádí jeden případ s dobrým koncem za všechny. „Naší zásluhou mohla starší paní, která se díky vysokému věku už neorientovala v možnostech finančních produktů, čerpat i přes původní nevstřícnost pojišťovací společnosti plně naspořené peníze,“ dodaly závěrem obě pracovnice.