„Lidé si tak mohou přijít před dovolenými na několik tisíc. Určitě se jim budou hodit, ale pochopitelně, že tuto částku diferencujeme,“ zdůraznil jednatel Petr Krob. Podle předem nastavených kritérií se hodnotil hospodářský výsledek, přístup zaměstnanců k plnění úkolů, náklady na reklamace a v neposlední řadě vliv světové krize.

Posuzovány byly rovněž absence, zejména kvůli nemocem. „Věřím, že všichni pracovníci ocení rozhodnutí zvýšeným úsilím a především zásadním omezením nárůstu reklamací ze strany zákazníků. Každá z nich podstatně zvyšuje vedlejší náklady a znamená značné nebezpečí ztráty dosavadních zakázek. Pokud se to podaří, budeme jednat o výplatě druhé části prémie v závěru roku,“ dodal Krob.