„Někteří z našich uchazečů zůstávají v naší evidenci jen krátkou dobu, zbylé tři čtvrtiny mají ale nějaký handicap, kvůli kterému nejsou pro zaměstnavatele perspektivní,“ uvedla ředitelka rokycanského úřadu práce Věra Strnadová.

Právě to je jedním z důvodů, proč firmy hledají pracovníky za hranicemi Česka. Podle statistik z února tak pracovalo na Rokycansku 836 cizinců. Z toho 506 bylo občanů z Evropské unie a Švýcarska, 275 cizinců ze třetích zemí, kteří potřebují pracovní povolení, a 55 dalších, kteří povolení nepotřebují kvůli tomu, že jsou pracovníky pedagogickými nebo už mají v Česku trvalý pobyt.

Podle Strnadové počet pracovních povolení cizinců ze třetích zemí rapidně vzrostl. „Dlouhodobě jich bývalo kolem stovky, nyní 275,“ upozornila s tím, že prim mezi nimi stále hrají zaměstnanci z Ukrajiny. Objevují se už ale také jednotlivci z Ruska, Běloruska a Moldavska a větší skupiny pracovníků z Mongolska a Vietnamu. „Těch bude v květnu odhadem více než stovka,“ podotkla k posledním dvěma skupinám Strnadová.

Ze zemí Evropské unie se v okrese stále nejvíce uplatnují Poláci a Slováci, nově přicházejí také Rumuni a Bulhaři. Právě na zaměstnance z Rumunska se po té, co začali odcházet Slováci, zaměřili v rokycanském Hutchinsonu. Nyní jich zde podle personalisty Samira Poula zaměstnávají dvacet. „Rumunsko patří do unie, a tak je zaměstnávaní těchto cizinců pro nás jednodušší,“ konstatoval. Firma vyřešila i jazykovou bariéru. „Snažíme se vytvořit party z těch, kteří už tu pracují delší dobu, a z nově příchozích. Pro naši výrobu je důležité, aby byli všichni zaměstnanci zaškoleni,“ dodal Poul.

S cizinci se mohou setkat také pacienti rokycanské nemocnice. Tady ale podle ekonomické náměstkyně Heleny Vaňkové musí být pětice lékařů a sester ze Slovenska v kontaktu s pacienty. „Díky jazykové blízkosti na žádnou takovou bariéru nenarážíme,“ řekla Vaňková.

Na Rokycansku se lze setkat také s Němci a Italy, zaměstnanými na manažerských pozicích. Tady už jde ale jen o jednotlivé případy.