Dosud musel každý podnik buď zaměstnávat tělesně handicapovaného nebo nakupovat jejich výrobky. Třetí alternativou bylo odvádět peníze do státního rozpočtu. Nyní by ministerstvo možnosti redukovalo na první dvě zmíněné. Důvodem jsou časté podvody právě s produkty. „Řada zaměstnavatelů toho zneužívá,“ upozorňovala Táňa Švrčková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva. „Jedná se o takzvanou přefakturaci. Podniky pořizují produkty, na kterých se handicapovaní vůbec nepodíleli. Protože tato forma nevede k podpoře zdravotně postižených, ztrácí svůj základní smysl,“ vysvětlila Švrčková.

Některé firmy ovšem svým zaměřením nemohou zaměstnávat zdravotně handicapované. Proto celou problematiku vidí z jiné perspektivy. „Tyto osoby zaměstnáváme pouze v omezeném rozsahu,“ podotkl Samir Poul, vedoucí personálního oddělení firmy Hutchinson. „V současnosti nejsme schopni vytvářet speciální pracovní místa. O to aktivněji však spolupracujeme s partnery, kteří mají znalosti a zkušenosti a dokážou těmto zaměstnancům adekvátní pracovní podmínky nabídnout,“ doplnil Poul.

Obdobně řeší zaměstnávání také ve firmě EuWe Eugen Wexler ČR. „Kombinujeme obojí varianty, ale větší procento zahrnuje nákup produktů,“ sdělil Petr Krob, představitel firmy. Zdravotně handicapovaní totiž nemohou zvládat mnohé pracovní pozice, které jsou v podnicích nabízeny. „Firma našeho zaměření není schopna splňovat nutná kritéria pro plné zaměstnávání postižených,“ zdůraznil Krob. Poul také upozornil na nelogičnost celé myšlenky: „Většina společností, včetně Hutchinsonu, řeší především podpůrné aktivity dodavatelsky. Právě v těchto aktivitách mimo hlavní průmyslovou výrobu (ostraha, výroba jednoduchých výrobků a jiné) se mohou zdravotně postižení mnohdy lépe uplatnit.“

Mnoho firem by s chystanými změnami mělo problémy, a proto by muselo odvádět peníze přímo do státního rozpočtu.