Deník začal mapovat situaci ve velkých závodech před koncem roku. Zajímá nás rozvoj výroby a dopad na ostatní dění. Zatím se zdá, že po dvou obtížných rocích byl letošek pro výrobu příznivější.

Dnes jsme na návštěvě v Hutchinsonu. Ptali jsme se Samira Poula, vedoucího personálního oddělení.

Jaký byl pro vás letošek?
„V letošním roce jsme byli ovlivnění pozitivním trendem v evropském automobilovém průmyslu. Naši významní zákazníci BMW a Ford mají v současnosti na trhu velmi úspěšné modely. Letošek výrazně využíváme k zavádění modernějších metod výroby a značné prostřed– ky investujeme do zlepšování pracovního prostředí zaměstnaců.“

Přijal Hutchinson oproti minulému roku více pracovníků?
„Počet zaměstnanců se zvýšil proti předchozímu roku asi o třicet procent.“

Naznačují některé ukazatele trhu pro příští období stagnaci, či se z pohledu vaší výroby zdá vývoj příznivý?
„V současnosti je stále vývoj trhu velmi příznivý, nicméně ve střednědobém horizontu příštího roku jsme velice ostražití a pečlivě analyzujeme všechny signály z trhu.“

Je na základě toho pro Hutchinson výhled do dalších měsíců příhodný?
„Situace příštího roku vypadá v současnosti stabilně. Dojde k částečným změnám ve skladbě našich zákazníků, nicméně bez dopadu na zaměstnanost, respektive objem výroby.“

Uvažujete s koncem roku o mimořádných odměnách pro zaměstnance?
„Nepočítáme, uplatňujeme jiný systém. Ale vánoční akci pro zaměstnance chystáme, letos jsme zvolili formu hodnotného dárku.“