Ocelářské a hutní závody skupiny, do níž patří i hrádecké železárny, vyrobily a zpracovaly do konce září téměř 329 tisíc tun kvalitní oceli, ve srovnatelném období lonňského roku 260 tisíc tun. Výroba tak meziročně vzrostla o 26 procent. Uvedla to ekonomická ředitelka holdingu Marcela Mrázková.

Mrázková očekává další ekonomický růst a posilování pozic celého holdingu. Díky tomu postupně rostou i nad rámec sjednaný kolektivní smlouvou mzdy především v dělnických profesích. „Průměrná mzda ocelářů v hutních závodech Z–group letos roste téměř o 10 procent,“ sdělila Mrázková.