Každý žadatel tak může požádat o úplný výpis, tedy kompletní výpis včetně všech změn v historii firmy, nebo o výpis s momentálně platnými údaji.

Zájemce vyplní žádost, v níž uvede název nebo identifikační číslo (IČ) požadovaného subjektu. Tento úkon je podle zákona o správních poplatcích zpoplatněn 50 korunami za každou stranu výpisu. Živnostenský úřad jej vydá na počkání.

Více informací lze získat na čísle 371 706 238 nebo na linkách se stejnou šestimístnou předvolbou a s koncovými čísly 233, 231 a 234. Neověřený výpis lze vyhledat na webu www.justice.cz.