„Oslovili jsme zástupce nejvýznamnějších podniků, kde našla uplatněni zhruba čtvrtina lidí z celého okresu,“ uvedla ředitelka instituce Věra Strnadová. Firmy reagovaly sjednáním kratších úvazků, přesunem směn a úpravou výrobního procesu. „Přesto nejsme úplně spokojeni. Nabízí se například varianta snížení základního platu na šedesát procent, ale to je spíše výjimečné opatření. Lidé se cítí v sociálním systému státu zabezpečeni a nechtějí, aby se jich případné nepopulárni opatření dotkla,“ zdůraznila Strnadová.

Míra nezaměstnanosti na Rokycansku nenabrala od začátku roku dramatickou křivku. Přesto má stoupající trend a podle prognóz bude v příštích měsících nadále pokračovat. Orientace na automobilový průmysl je totiž zřejmá.