„Rostou tržby, do podniku investujeme a navrátili jsme do něj některé výroby,“ uvedla Mrázková s tím, že pozitivní vývoj se pravděpodobně odrazí také ve mzdách pěti stovek hrádeckých ocelářů, a to především v dělnických profesích. Do Hrádku se vrátila například výroba ocelových ingotů. Ty jsou polotovary pro výrobu bezešvých trubek pro přepravu ropy a plynu. Další ingoty slouží pro výrobu válcované, broušené a loupané oceli. Přes polovinu produkce podnik vyváží.

„Železárny prošly restrukturalizací a celkovou modernizací technologického zařízení. To zefektivnilo výrobu,“ sdělila Mrázková.

V minulém roce železárny odprášily celou ocelárnu a za 35 milionů korun v ní modernizovaly elektrické obloukové pece. „Nyní spotřebovává méně elektrické energie a elektrod. Zrychlila se tavba oceli a zpřesnil se celý výrobní proces. Ocelárna tak dokáže produkovat kvalitnější ocel,“ pochlubila se Mrázková. Také pec v provozu hrubé válcovny prošla loni rekonstrukcí za 16 milionů korun. Topný olej nahradil ekologičtější zemní plyn. Letos firma plánuje v Hrádku investovat nejméně 80 milionů korun.

Ztrátové hospodaření železáren trvalo od roku 1998. Ztráty se podniku podařilo výrazně snižovat od roku 2003 a před dvěma lety se poprvé dostal z červených čísel. Rok 2005 tak žeelzárny zakončily ziskem 62 milionů korun.

Železárny patří spolu se závody ve Veselí a Chomutově do skupiny Z–group. Hutní závody holdingu, sdružené do uskupení Ferromet Group, představují čtvrtou největší ocelářskou skupinu v Česku.

Nejmladším členem Z–group je pak fotbalový klub 1. FC Slovácko, který holding koupil počátkem letošního června.