Zamíří sem nadaní žáci z tohoto zařízení i ze ZUŠ Zbiroh k okresní konfrontaci. Na organizaci se opět podílejí pracovníci Domu dětí a mládeže Rokycany.