Lara Nia Šopejstalová prezentuje svá díla v rámci výstavy Mezi dvěma světy, která se symbolicky týká dobra a zla. Zvaní jste ve středu a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 12.30 do 16.30 hodin. Od 1. 10. vždy od úterý do pátku!