Start a cíl: Žatec
Délka: 38 km
Obtížnost: lehká
Doporučené kolo: trekové, silniční

Pojedeme téměř výhradně podél Ohře a jediným výrazným stoupáním je tedy výjezd na přehradní hráz. Milovníci kopců budou zklamáni, ale jejich partnerky, případně děti nebo vnoučata, tenhle profil tratě rozhodně ocení. Navíc blízkost řeky je v létě osvěžující a v přehradě si lze i zaplavat.

Výjezd na hráz Nechranické přehrady dá zabrat.Zdroj: Deník

Vlakem nebo autem se dopravíme na nádraží Žatec-západ, hned před nádražím se dáme doprava, najdeme si cyklotrasu 6A a vydáme se po ní směrem do města. Asi po 200 metrech je rozcestí, kde odbočíme vpravo a pojedeme po cyklotrase 6 (Chmelovelo) proti proudu řeky Ohře. Trasa je navigačně vděčná, protože v zásadě není kam odbočit. Projíždíme přes Stroupeč, Přívlaky, Strannou a Vičice. V okolí posledních dvou obcí nás možná překvapí rozlehlé vinohrady, které by člověk na Žatecku nečekal. Má to ale logiku – vinohrady jsou na sprašové půdy jižních svahů, určitě vhodnější, než chmelnice.

Ve Vičicích je přímo u silnice barokní zámek z počátku 18. století v poměrně zachovalém stavu, ale důkladná rekonstrukce by mu rozhodně prospěla. Z Vičic trasa pokračuje podél přelivu strmým svahem s nepříjemnými kameny a většina cyklistů tedy bude tlačit. Tento úsek lze objet po silnici, pokud ve Vičicích odbočíme doprava a na nejbližší křižovatce doleva. Poté se cestou pod hrází dostaneme ke zbytku původní obce Nechranice. Fanoušci železnice tady jistě odbočí doleva přes náves dolů k řece, kde zůstaly zachovány náspy a kamenné pilíře bývalého železničního mostu Plzeňsko – březenské dráhy.  Jinak pokračujeme k výpusti s elektrárnou, odkud vystoupáme na hráz. Před námi je obec Vikletice, dnes spíš nevzhledná soustava kempů a rekreačních objektů. Z původní obce se zachoval jen kostel a pár domků. Tady je možné se před zpáteční cestou občerstvit, případně vykoupat.

Druhý konec hráze je v nedohlednu.Zdroj: Deník

Zpět to vezmeme po hrázi, což je záležitost malinko nudná, ale kdy se vám poštěstí jet po takhle dlouhé hrázi, navíc úplně rovné! Na konci hráze můžeme sjet zpátky k řece a vydat se do Žatce stejnou cestou nebo se držíme trasy 6A opačným směrem, dojedeme k benzince, kde 6A odbočuje doprava a přes Střezov, Holetice, Denětice a Hořetice dojedeme přímo k nádraží Žatec-západ. Pokud máme čas a chuť, věnujme ještě nějaký čas i městu Žatec. Dáme se směrem do města, přejedeme po historickém nýtovaném mostě Ohři, překonáme frekventovaný kruhový objezd a poté už stoupáme pod městskými hradbami do centra. Historická část města stojí rozhodně za prohlídku. Je zde krásné náměstí, spousta středověkých domů, rozsáhlý pás městského opevnění, radnice s vyhlídkovou věží, zahrada kapucínského kláštera nebo Chrám chmele a piva s orlojem a rozhlednou. Zpátky musíme z důvodu jednosměrných tras z náměstí kolem žateckého pivovaru a dochovanou Kněžskou branou dolů k řece. Pokud vám zbyde ještě trochu času, prohlédněte si přímo před nádražím krásnou industriální architekturu bývalého Dreherova pivovaru z roku 1902, který tehdy patřil mezi největší a nejmodernější v Rakousko-Uhersku.

Nechranická přehrada

Byla postavena v letech 1961 – 68 jako zdroj vody pro nedaleké elektrárny a doly, které dnes tvoří panoráma severního břehu. Vodní hladina zatopila v hloubce 46 metrů celkem 6 obcí, zbytky Plzeňsko-březenské dráhy z let 1873-79 a nádherné divoké údolí, zvané Kadaňský oblouk, se strmými skalnatými stěnami. Přehradní hráz je sypaná a celkem 3280 metrů dlouhá, což ji řadí na první místo ve střední Evropě. Původně pusté břehy dnes na jižní straně lemují nejrůznější rekreační zařízení a soukromé pozemky, takže se běžný turista leckdy obtížně dostává k vodě. Za větrného počasí na hladině vznikají vysoké vlny, které s oblibou vyhledávají surfaři.

Vyhlídka na Ohři u Stranné.Zdroj: Deník

Užitečné informace

Občerstvení na trase: Žatec, Vikletice
Servis: Žatec
Odkazy:
www.mesto-zatec.cz
www.nechranice.cz
Tipy na cyklovýlety vznikají ve spolupárci s www.plzenskonakole.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/6755232314/
Doporučené mapy: 108 Lounsko, Shocart 1:60 000