Euforie, pocit bezpečí nebo úleva od bolesti. Uživatelé heroinu se na jeho na první pohled líbivých účincích na lidskou psychiku stávají velice rychle závislými. Nevnímají pak závažné zdravotní problémy, které se nesou s jeho pravidelným užíváním. Vědci nyní zjistili, že závislost na opiátu mohou ovlivňovat další fyziologické znaky, o kterých se dříve vědělo u zvířat.

Mozek závislých lidí má obsahovat méně bílé hmoty než mozek lidí, kteří tvrdé drogy neužívají. Právě bílá hmota je v mozku zodpovědná za přenášení signálů. Už dříve experti zjistili, že zvířata závislé na drogách ji mají méně, nynější studie je první, která na tento stav upozorňuje na lidech.

Deník Independent uvádí, že američtí vědci ve studii zveřejněné v časopise Neuron zkoumali vazby mezi prefrontální kůrou, která umožňuje dělat každodenní činnosti a utváří lidskou osobnost, a habenulou, díky které jsou lidé schopní chápat rizika a odměny.

Právě habenula posilovala závislost u zvířat. U hlodavců závislých na kokainu byla signalizace z prefrontální kůry do habenuly narušena, což naznačuje, že hraje roli při odvykání a návratu závislosti.

Narušení signálů u kokainu i heroinu

Ve studii srovnali výzkumníci snímky magnetické rezonance (MRI) lidí závislých na heroinu a kokainu se snímky lidí, kteří drogy neberou. Bílá hmota byla u závislých na obou drogách i těch, kteří před nedávnem přestali drogy užívat, narušená.

„Studii jsme uskutečnili na základě výsledků, které byly získány v roce 2006. Abnormality v této dráze mohou být u závislostí obecné,“ uvedla autorka studie a doktorandka na Icahn School of Medicine Mount Sinai v New Yorku Sarah Kingová.

Až dosud bylo narušení mozku při závislostech špatně pochopeno a jeho zapojení do jiných drog než kokainu odborníci zatím nezkoumali. Výsledky však byly z kokainu, který je stimulant, rozšířeny až na heroin, který se pokládá za opiát.

A co více, expertka upozornila na to, že u všech závislých panuje souvislost mezi větším poškozením a dřívějším věkem prvního užití drogy. To ukazuje na možnou roli tohoto okruhu ve vývojových nebo premorbidních (tedy ve stavu před nemocí) rizikových faktorech.

Portál Neuroscience doplňuje, že výsledky posouvají dál probíhající výzkum v této oblasti díky zaměření na dříve neprozkoumaný okruh v patofyziologii závislosti u lidí. Jedinec může mít predispozice jak k rozvoji drogové závislosti, tak k návratu do závislosti. Výsledky tak mohou pomoci na cestě k individuálně přizpůsobeným léčbám nebo prevenci závislostí.

Euforie i závažné zdravotní problémy

Lidé závislí na heroinu, který se pokládá za opioidní analgetikum, pociťují hlavně úlevu od fyzické či emocionální bolesti a intenzivní pocit štěstí a euforie. Silné pocity tepla a bezpečí navozené užíváním této silně návykové drogy, můžou být důvodem, proč je heroin tak přitažlivý pro lidi žijící v nebezpečném prostředí, třeba na ulici. Při vyšších dávkách zažívají závislí jakýsi stav podobný snu a odpojení od svého okolí.

Pravidelné užívání heroinu ale vede k závažným zdravotním problémům, mezi kterými jsou kožní abscesy, zápal plic, nakažení viry jako je HIV, snížená imunita, poruchy plodnosti a menstruačního cyklu, a také k riziku předávkování a následné smrti.

Způsobuje také sociální problémy, jako je ztráta vztahů, zázemí a kariéry. Mezi abstinenční příznaky pak patří žaludeční křeče, bolesti svalů, pocení, deprese či změny nálad a také stav nazvaný „svědící krev“, jež vede ke škrábání způsobující modřiny a někdy protržení kůže.