Analýza desítek studií zahrnujících dva miliony lidí středního a vyššího věku zjistila, že jednou z nejlepších metod pro udržení bystrého mozku je fyzická aktivita. Odborníci zjistili, že pravidelné sportování, cvičení jógy nebo tanec mají až sedmnáctiprocentní ochranný účinek.

Z výsledků studie, kterou zveřejnili v odborném časopise Neurology, také vyplývá, že stejně tak u lidí, kteří vedou čilý společenský život, je riziko vzniku demence o sedm procent nižší než u samotářů. Vedoucí autor studie profesor Lin Lu z Pekingské univerzity v Pekingu k tomu řekl: „Naše metaanalýza naznačuje, že být aktivní je prospěšné a že existuje spousta činností, které lze snadno začlenit do každodenního života a které mohou být pro mozek stimulující."

Průběh výzkumu

Metaanalýza zahrnovala přehled osmatřiceti studií z celého světa, kterých se zúčastnilo 2,1 milionu lidí, kteří netrpěli demencí. Na začátku studie jim bylo od 45 do 93 let. Účastníky pak vědci sledovali po dobu tří až 44 let. V průběhu studie se u 74 700 osob demence nakonec rozvinula. 

Informace o svých zálibách poskytovali prostřednictvím dotazníků nebo rozhovorů, přičemž volnočasové aktivity byly definovány jako ty, kterým se lidé věnovali pro potěšení nebo dobrou psychickou pohodu.

Aktivity byly rozděleny na duševní, fyzické a společenské. Duševní aktivity zahrnovaly čtení nebo psaní pro potěšení, sledování televize, poslech rádia, hraní her nebo hraní na hudební nástroje, používání počítače a ruční práce.

Výzkumníci ve studii uvedli, že tyto koníčky pomáhají udržovat a zlepšovat paměť, rychlost zpracování dat, myšlení a rozumové schopnosti, čímž zabraňují zhoršování duševního stavu.

Zjištění týkající se sledování televize však podle nich zatím nejsou jednoznačná. Předchozí studie totiž naznačily, že u lidí, kteří se příliš dívají na televizi, je naopak větší pravděpodobnost vzniku onemocnění, protože jejich mysl se na delší dobu vypíná.

Další druh aktivit, a sice ty fyzické, zahrnovaly ve studiích chůzi, běh, plavání, jízdu na kole, cvičení s náčiním, jógu a tanec. Již dříve mnohé studie prokázaly, že fyzická aktivita udržuje zdravé srdce i funkční krevní oběh. Problémy se srdcem totiž mohou zvyšovat riziko demence tím, že sníží průtok krve do mozku, a nerovovým buňkám tak chybí kyslík a urychluje se jejich odumírání.

Co se týká společenských aktivit, zahrnovala analýza návštěvy různých kurzů, dobrovolnickou činnost, návštěvu příbuzných, přátel nebo  duchovních akcí. Vědci se domnívají, že trávení času s ostatními může chránit mozek tím, že zvyšuje sociální kontakt a emocionální stimulaci a zároveň snižuje riziko deprese a stresu, dvou dalších rizikových faktorů demence.

| Video: Youtube

Neurolog Lin pro odborný magazín Neurology uvedl, že předchozí studie sice ukázaly, že volnočasové aktivity jsou spojeny se zdravotními přínosy, jako je nižší riziko rakoviny, snížení fibrilace síní a vnímání vlastní pohody, existovaly však rozporuplné důkazy o úloze volnočasových aktivit v prevenci demence. „Náš výzkum zjistil, že volnočasové aktivity, jako je ruční výroba, sportování nebo dobrovolnictví, jsou skutečně se sníženým rizikem demence spojeny,” doplnil.

Podle něj by budoucí studie na toto téma měly zahrnovat větší skupinu lidí a sledovat účastníky delší dobu, aby odhalily více souvislostí mezi volnočasovými aktivitami a demencí. Jeho tým závěrem dále upozornil, že zjištění se opírají o dobrovolníky, kteří své aktivity zaznamenávají sami, takže mohlo dojít k nepřesnostem.

Zákeřná choroba, která připravuje lidi o vzpomínky

Demence je souhrnný pojem označující celou řadu progresivních neurologických poruch (postihujících mozek), které ovlivňují paměť, myšlení a chování. 

Existuje mnoho různých typů demence, z nichž nejčastější je Alzheimerova choroba. Někteří lidé mohou dokonce trpět kombinací různých typů této nemoci.

Bez ohledu na to, který typ je diagnostikován, prožívá každý člověk demenci svým vlastním jedinečným způsobem.

Demence je celosvětovým problémem, ale nejčastěji se vyskytuje v bohatších zemích, kde se lidé dožívají vysokého věku.

Podle odhadů žije v EVropě cca 9 milionů osob s demencí, v ČR okolo 140 tisíc. Ve Spojeném Království žije podle britského deníku Daily Mail přibližně 190 tisíc lidí s demencí, zatímco v USA je toto číslo sedmkrát vyšší.

Očekává se, že se stárnutím populace se bude počet lidí s demencí narůstat. Celosvětově je nemocných už nyní více než 44 milionů, v roce 2030 se tento počet pravděpodobně zvýší na téměř 76 milionů a v roce 2050 až na 135 milionů.

Na tuto nemoc stále neexistuje žádný lék, což znamená, že lékaři mohou předepisovat pouze medikamenty, které její příznaky zmírňují.