„Cesty české vědy se klikatí krajinou a historií naší země většinou nepovšimnuty. Při expozici ukazujeme příběhy přírodovědného poznání. Zasazené do míst, kde se odehrávaly,“ zdůrazňuje dokumentátorka Stanislava Volková.

Návštěvníci do nich nahlédnou skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie. Představují symbolická zastavení v místě a čase, dávají prostor pro zamyšlení, pro nalézání nečekaných souvislostí událostí.

Výstava je výstupem projektu Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, realizovaného v Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a doplněna o sbírkové předměty rokycanského muzea.