Bude tam koncertovat oblíbená Cheznovanka se svými sólisty. Produkce je součástí Rokycanského kulturního léta, na které navazují dva středeční pořady (Červená karkulka na náměstí a večer český film Vlastníci za Domem dětí a mládeže).