„Měly by nás navštívit všechny děti předškolního věku z Rokycan a vyzkoušejí si být na chvíli žáky. Děláme pro ně projekt Den školy nanečisto,“ uvedla ředitelka Hana Šlégrová. Kluci a holčičky se budou v krátkých blocích učit čtyřem předmětům, a to českému jazyku, matematice, hudební výchově, výtvarné výchově a prvouce. Dostanou také malé dárečky a mohou se těšit na vysvědčení. „Budou tu pracovat s interaktivními tabulemi i dalšími pomůckami a chceme jim ukázat, čemu by se mohly naučit, kdyby měly od první třídy rozšířenou hudební nebo výtvarnou výchovu,“ dodala ředitelka.