V první světové válce, jejíž sté výročí si letos připomínáme, byly ztráty obrovské. Někteří však přesto, navzdory zdánlivě se životem neslučitelným zraněním, přežili. Příběh, který následuje, je toho dokladem:

Josef Brož z Kamenného Újezdu si vojenskou službu před vypuknutím I. sv. války odbýval u 88. regimentu v Berouně. Narukoval 1. 10. 1912. Krátce po vyhlášení mobilizace se přesunul směrem k srbské frontě. „Byl zařazený mimo sestavu svého mateřského 88. pěšího pluku. Nevím k jakému pluku byl přidělený, ale před odjezdem na srbskou frontu pobýval v maďarském Kaposvaru, kde probíhal vojenský a jazykový výcvik. Odtud již zamířil bojovat," seznámila se situací jeho vnučka Anna Flemrová. Aby zaplnila nejasná místa, zeptala se přes www.vojenstvi.cz a odpověď Pavla Minaříka byla následující: „Pěší pluk 88 byl během války nasazen na frontě v Haliči a teprve v září 1917 se přemístil na italské bojiště. Pěší pluk 98 měl kromě hlavních sil na východní frontě i jeden polní prapor u 14. horské brigády na Balkáně, se kterou v červnu 1915 odešel na sočskou frontu. Je možné, že vzhledem ke ztrátám uvedeného pluku v bojových operacích došlo k přesunům vojáků mezi jednotlivými útvary. V Kaposváru se od října 1915 nacházel náhradní prapor pěšího pluku 98 z Vysokého Mýta. Vzhledem k době přemístění 14. horské brigády na sočskou frontu (červen 1915), by to ovšem znamenalo, že se Váš dědeček k tomuto pluku dostal ještě před přesunem náhradního praporu."

Josef Brož se zřejmě nezúčastnil prvních ofenzív, ale až následujících, a dále bojů v roce 1915. Při jedné z bitev (přesně se neví) byl raněný.

Paradoxně mu kulka prolét- la otevřenými ústy a zastavila se v bezprostřední blízkosti páteře. Přežil a z polního la-zaretu byl posléze převezený do nemocnice v Budapešti. Uzdravoval se, ovšem při úrazu došlo k poškození sluchovodů a částečné ztrátě sluchu. „Rakouský lékař jej chtěl po zaléčení poslat zpět na frontu. Po zákroku jeho českého kolegy, který poukazoval na poškození sluchu, unikátnost úrazu a fakt, že není jasné, co bude kulka dělat, byl děda odvelený k domovskému regi-mentu v Berouně a poslaný do tamní nemocnice na doléče- ní. Jak přiváželi z fronty stále více raněných, musel po čase uvolnit lůžko a byl v domácím léčení. Na kontroly dojížděl do Berouna. Pomocí magnetů se lékaři snažili kulku oddálit od páteře a dostat do míst, kde by se dala bezpečně vyjmout," líčila paní Anna. Operace, jejímž cílem bylo odstranění kulky (viz dochovaný rentgenový snímek), proběhla v Berouně kolem roku 1930.

I tu Josef Brož zvládl. Poškození sluchu bylo ale nevratné. Ještě za trvání 1. sv. války byl proto zproštěný vojenské povinnosti. Nato byl zaměstnaný ve Škodových závodech v Plzni. Josef tedy frontě unikl, ale jeho mladší bratr František musel narukovat. I při něm ale stálo štěstí a válku přežil. Ještě před jejím koncem, 20. 10. 1918, se Josef Brož oženil s Marií Krocovou.

„Dá se tedy říci, že můj dědeček měl v životě štěstí, a to hned několikrát," uzavřela jeho vnučka.