KDY: 25. září od 14 hodin
KDE: Rokycany, Jiráskova ulice
ZA KOLIK: zdarma

Klub Akcent, zřizovaný Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy pořádá ve středu v rámci Týdne nízkoprahových klubů zábavné odpoledne. Téma s názvem Život je hra, ale má svá pravidla se ponese v duchu slušnosti a respektu. Na zahradě Klubu Akcent se mladí návštěvníci mohou těšit na několik stanovišť, u kterých se budou hravou formou plnit úkoly několika témat. Po splnění je čeká odměna. Začíná se od 14:00, předpokládaný konec je naplánovaný v 19 hodin. Program zakončí opékání buřtů či jiných lahůdek od 18:00 zahraje i zazpívá kapela Cliché.
Vchod na zahradu klubu, který sídlí v Jiráskově ulici, je brankou od parkoviště u vlakového nádraží.