„Novinkou letošního ročníku se stane stavění milíře a pálení dřevěného uhlí tradičním způsobem. Ukážeme i funkci laténské pece a seznámíme s počátky výroby železa," láká za Muzeum dr. B. Horáka, jež hamr spravuje, Jan Lehner.

Průběh dne zpestří také Dobřívský cvoček soutěž v kovářské zručnosti a volné umělecké tvorbě. V rámci něj se utkají studenti středních odborných řemeslných škol a učilišť. V permanenci tak budou přenosné venkovní výhně i ty, jež jsou umístěné uvnitř památky. Její další zařízení předvedou v činnosti vyškolení hamerníci. K obohacení programu přispějí také kováři a podkováři, platnéři, zbrojíři i další výrobci, mající něco společného se zpracováním železa. Chybět by neměli ani specializovaní prodejci.

Do areálu mají s tematickými představeními namířeno rovněž šermířské skupiny. „Na dobové nástroje zahrají hudebníci a přidají písně z časů, kdy buchary hamru odklepávaly na železných prutech ráz za rázem," dodal Lehner. Prostranství se zaplní i lidovými kroji. Soubory a muziky Tanečního souboru Ro- kytka vystoupí hned v rámci několika programových bloků. K zábavě přispějí i skauti. Rokycanské středisko Rarášek speciálním programem pobaví a zároveň poučí malé i dospělé návštěvníky.

Nouze nebude ani o občerstvení a na místo je možné dopravit se třeba i historickým vlakem či autobusem. Více na 7. straně.

Po dobu konání akce bude otevřená také síň významného herce Jindřicha Mošny. Nachází se v původní roubené hospodě z 18. století.