Setkání se uskuteční v salonku Restaurace Železná v Rokycanech, od šestnácti hodin. „Kromě stálých členů se mohou rokování zúčastnit i noví zájemci o práci v ochranářské organizaci,“ sdělil Pavel Moulis, předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Rokycany.

Na úvod jednání je připravena zpráva, která rekapituluje úspěchy a neúspěchy předchozího roku. Dalším bodem budou plány do budoucna, včetně představení akcí chystaných pro tento rok. Podle Moulisových slov bude „méně příjemnou součástí večera placení členských příspěvků, které je ovšem nedílnou a nutnou součástí.
Závěr programu by měl patřit volné zábavě v podobě diskuze, chybět nebude ani občerstvení.