Navštívíte hřbitovy v Rokycanech, Oseku, Radnicích, Praskolesích a Běštíně, nahlédnete do osudů synagog v této oblasti. Přihlaste se o odkaz na e-mailové adrese: zoom@zoplzen.cz.